Емилија Велевска

Име : Емилија
Презиме : Велевска
Адреса: “Димче Лавчански” 53/18
Телефон: +389 75 976956
• e-mail: emilija_najdenovska@yahoo.com
• Дата на раѓање: 20.10.1987
• Место на раѓање: Битола
• Националност :Македонска

Образование и доедукација
• 2002-2006 – О.С.М.У. ,,Јован Калаузи῾῾ -Битола – Забен техничар
• 2006-2010- Факултет за Биотехнички Науки – Битола – Прв циклус на студии –Преработка на анимални производи
• Педагошки факултет ( доквалификација ) – Битола
• 2013 -2018 – Технолошко – Металуршки факултет – Скопје – Втор циклус на студии – Управување со квалитет и безбедност на храна

Обуки и курсеви:
• Сертификат за обучувач на меѓунаротдниот курс за нутриционизам и безбедност на храна;
• Сертификат за имплементација на HACCP систем и ISO стандарди;

Реботно искуство:
• 2013-2018 – ,,OУ Крсте Петков Мисирков” – Бистрица
• 2019 – Соработник во Центарот за Обуки и Примена за нутриција и безбедност на храна-Битола

Познавање странски јазици
• Добро познавање на англиски јазик
• Познавање на работа со компјутери и компјутерски вештини
• Microsoft Office (Microsoft Office Word, Microsoft Office Exel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Accees, Microsoft Office Groove);
• Одлично познавање и користење на интернет;

Способности:
• Висок организациски капацитет;
• Способност за тимска и колективна работа;
• Посветеност;
• Лојалност;
• Одговорност;
• Одлични комуникативни вештини;
• Способност за совладување на сите препреки и задачи;
• Способност за пренесување на знаења;