Marizela Šabanović

Dr.sc. Marizela Šabanović, dipl.ing.teh.

Dr.sci. Marizela Šabanović, rođena je u Tuzli. Diplomirala je 2004. godine na Univerzitetu u Tuzli, Tehnološki fakultet, smjer prehrambeni, kao Zlatni student. Tijekom studija bila je stipendistica njemačke fondacije Heinrich Boll, te dobitnica još 4 Srebrne plakete za postignuti uspjeh. Postdiplomski studij upisala je na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli, na modulu Bromatologija i nutricionizam. Magistarski rad pod nazivom „Uticaj prehrane i fizičke aktivnosti na stanje uhranjenosti u adolescenata“ odbranila je u aprilu 2011. godine i time stekla zvanje magistar farmaceutskih znanosti iz oblasti bromatologije i nutricionizma. Doktorsku disertaciju na temu “Uticaj prehrane, fizičke aktivnosti i unosa antioksidanasa na simptome upale vena debelog crijeva” odbranila je 19.12.2014. godine.

Angažovana je u zvanju više asistentice na predmetima iz oblasti nutricionizma na Tehnološkom i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Članica je znanstveno-organizacijskog odbora  Skupa „Hranom do zdravlja“ (Tuzla i Osijek), „4. Međunarodnog kongresa nutricionista“ (Zadar)  i Trećeg simpozija magistara farmacije Tuzlanskog Kantona, sa međunarodnim sudjelovanjem. Do sada je objavila 13 znanstvenih i 14 stručnih radova u časopisima i kongresima. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Stalna je saradnica novinarskih i medijskih kuća sa ciljem promocije pravilne prehrane. Urednica je internet portala nutricionizam.ba.  Stručna saradnica je iz oblasti nutricionizma mjesečnog magazina „Ljepota i zdravlje“.