ОБУКА ЗА АРОМАТЕРАПИЈА

Откако е применета како модерна терапевтска метода, која потекнува од пред еден век од страна на René-Maurice Gattefossé, ароматерапијата еволуира за да се вратиме кон можните пристапи , употребата и дејството на етеричните масла. Секој пристап е развиен во рамките на одреден културен контекст и различни методи на суштинската апликација на есенцијалните масла. Во Франција, потребата од  користење на есенцијални масла по орален или ректален пат, ја претставува основата за ароматерапија како форма на природна алтернативна медицина (médecines douces) во пракса од страна на Д-р. Џон Валнет; додека пак во Британија, традиционалната употреба на испарливи екстракти од страна на хербалисти ја врати примената на ароматерапијата во форма на предоминантна дермална и респираторна, од страна на студентка родена во Австрија, Маргарита Маури, со што се воведува терминот холистична ароматерапија. Овие пристапи се надополнуваат и се прошируваат надвор од Франција и Британија, до степен до кој тоа е можеби повеќе не е толку важно да се зборува за ,,Француско училиште” или “Британската школа ” како таков – не само поради различни стилови во пракса од есенцијални масла од суштинско значење денес од страна на различните контексти во кои се врши: во центри за природно здравје, хербална пракса, фармација, болници, хосписи, клиники за здравје и убавина, и спа- со посебни методи на апликација кои се соодветни на тој контекст.

Арома медицината: Интегрираната напредна терапевтска примена на есенцијалните масла при повеќе клинички состојби, ја нуди примената како и потребата од формулирање на есенцијалните масла од страна на светските експерти во арома медицината: биохемичари, ботаничари и ароматерапевти.

Обуката за стекнување на диплома, во 21 век е интегриран модел на клиничка ароматерапија, претставува модел во кој се презентирани процесот на дозирање и методот на апликација на есенцијалните масла во согласност со структурата на дозирање од најмала до највисока концентрација на топична и интерна форма на дозирање.

Под хемиски и фармаколошки надзор на есенцијалните масла во терминот на нивната холистичка и созметичка клиничка апликација, стануваат научно докажани, клинички интегрирани.

ТЕОРЕТСКА ЕДУКАЦИЈА

 1. Ароматерапија.
 2. Форми на ароматерапија.
 3. Градба на кожата.
 4. Функција на кожата.
 5. Боја на кожата.
 6. Грижа на кожата.
 7. Болести на кожата.
 8. Неврофизиологија на кожата.
 9. Апликација на ароматерапија преку кожа.
 10. Ароминхалација.
 11. Видови аромаинхалација.
 12. Видови на масла според намената.
 13. Ароматерапевтски бањи.
 14. Безбедносни информации за етеричните масла.
 15. Тераписки масла групирани според основното терапевтско дејство.
 16. Терапевтски медицински индикации за аромамасажа.

ПРАКТИЧНА ЕДУКАЦИЈА

Масажа

 Задна страна на тело

 • на горен дел на грбот- практична демонстрација,
 • на рамена и врат- практична демонстрација,
 • на долен дел на грб- практична демонстрација,
 • задна страна на долни екстремитети- практична демонстрација,
 • комбинација на сите видови на масажа на постериорна страна на телото.

 Предна страна на тело

 • на лице- практична демонстрација,
 • на скалпот- практична демонстрација,
 • на рамена и врат- практична демонстрација,
 • на абдомен- практична демонстрација,
 • на горни екстремитети и дланки- практична демонстрација,
 • на предна страна на долни екстремитети- практична демонстрација,
 • на стапала- практична демонстрација,
 • комбинација на сите видови на масажа на предна страна на тело.

 Целосна масажа на тело- практична апликација

 Масажа на глава (со или без вклучена ароматерапија)

 • демонстрација на масажа на глава,
 • апликација на масажа на глава.

 Масажа на стапала (со или без вклучена ароматерапија)

 • демонстрација на масажа на стапала,
 • апликација на масажа на стапала.

Проверка на знаењето:

 • финален контролен тест, и
 • финален практичен тест.

ТЕРМИН ЗА ЕДУКАЦИЈА

Теорија 13-14.06.2016 од 15-18 час.

Практичен дел 13-18.06.2016 од 18-21час.