Маја Мишкулин

ŽIVOTOPIS

prof. dr. sc. Maja Miškulin , dr. med.
spec. epidemiologije i zdravstvene ekologije
Prof. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med., specijalist epidemiologije, subspecijalist zdravstvene ekologije zaposlena je kao Prodekanica za poslijediplomske studije te Predsjednica Katedre za javno zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Prof. dr. sc. Maja Miškulin rođena je u Osijeku 1977. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku 2001. godine, a doktorsku disertaciju obranila je 2006. godine na Medicinskom fakultetu Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Specijalistički ispit iz epidemiologije položila je 2007. godine, a subspecijalistički ispit iz zdravstvene ekologije 2009. godine.

U razdoblju od 2001. do 2013. godine radila je u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, gdje je obnašala dužnosti liječnika specijalista epidemiologije te subspecijalista zdravstvene ekologije te dužnost pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite. Od 2003. godine radi i na Medicinskom fakultetu Osijek, gdje je prošla svoj razvojni put od naslovnog mlađeg asistenta, naslovnog asistenta, višeg asistenta u kumulativnom radnom odnosu, docenta u kumulativnom radnom odnosu pa sve do izvanrednog profesora u punom radnom odnosu od prosinca 2013. godine. U listopadu 2014. godine izabrana je za Predsjednicu Katedre za javno zdravstvo te Prodekanicu za poslijediplomske studije Medicinskog fakulteta Osijek, a spomenute dužnosti i sada obnaša.
Tijekom svoje akademske karijere dodatno se educirala iz područja promocije zdravlja, rukovođenja u javnom zdravstvu, utjecaja okoliša na zdravlje djece, organizacijske učinkovitosti javnog zdravstva te iz područja upravljanja projektnim ciklusom.

Prof. dr. sc. Maja Miškulin do sada je objavila 144 znanstvena i stručna rada, od čega 30 u časopisima citiranim u Current Contents (uključujući 7 sažetaka) te 23 u ostalim indeksiranim časopisima. Citirana je 119 puta u bazi Web of Science te 152 puta u bazi Scopus.

Prof. dr. sc. Maja Miškulin sudjelovala je u dva hrvatska znanstveno-istraživačka projekta, a trenutno je voditeljica trećeg znanstveno-istraživačka projekta. Nadalje, sudjelovala je u jednom međunarodnom znanstvenom istraživačkom projektu, a trenutno sudjeluje u jednom međunarodnom bilateralnom projektu.
Prof. dr. sc. Maja Miškulin izvodi nastavu na 23 predmeta u sklopu preddiplomskih, diplomskih te poslijediplomskih studijskih programa koji se izvode na Medicinskom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te na 2 predmeta koji se izvode u sklopu Poslijediplomskog specijalističkog studija „Nutricionizam“ na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Prof. dr. sc. Maja Miškulin do sada je bila mentor 13 diplomskih i završnih radova na različitim studijskim programima koji se izvode na Medicinskom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te na 2 doktorske disertacije obranjene na istom fakultetu.

Područja znanstveno-istraživačkog i stručnog interesa prof. dr. sc. Maje Miškulin uključuju: zdravstvenu ekologiju, epidemiologiju zaraznih i nezaraznih bolesti, nutricionizam, promociju zdravlja, edukaciju u javnom zdravstvu, organizaciju i upravljanje u javnom zdravstvu, unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, unaprjeđenje i osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju, biostatistiku, etiku u javno zdravstvenim istraživanjima, vođenje projekata, prehranu i zdravlje, okoliš i zdravlje djece te prevenciju nesreća.

Za svoj znanstveni i nastavni rad prof. dr. sc. Maja Miškulin do sada je ostvarila nekoliko nagrada za najbolje poster prezentacije na međunarodnim kongresima, a posebno joj je drago priznanje Training & Implementation Center – Bitola, Republika Makedonija za suradnju u međunarodnom tečaju trajnog usavršavanja iz područja sigurnosti hrane i nutricionizma, koje joj je dodijeljeno 2014. godine te Fogarty stipendija za pohađanje „University of Iowa’s Fogarty International Collaborative Trauma and Injury Prevention Research Training“ programa, u Iowa City, Iowa, SAD koju je osvojila 2009. godine.