Marina Ferenac Kiš

Marina Ferenac Kiš

e-mail: marinaferenac@gmail.com

tel.:+38531511574

Marina je rođena u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Prirodoslovno matematički fakultet, smjer molekularna biologija upisuje u Zagrebu gdje se nakon fakulteta i zapošljava te ostaje raditi i živjeti. U svojoj profesionalnoj karijeri radila je i usavršavala se u područjima: genetika i stanično starenje,biologija stanica,biomedicina, transplantacija,molekularna i HLA dijagnostika,transfuzijska medicina isustav kvalitete. Trenutno radi u Regionalnom transfuzijskom centru Osijek kao menadžer za kvalitetu.

Školovanje:

 • docent Medicinski fakultet Osijek
 • 2005 – 2011. Doktor znanosti, PMF, Zagreb
 • 2001 – 2005. Magistar znanosti, PMF, Zagreb
 • 1995 – 2001. dipl.ing. biologije, smjer molekularna biologija, PMF
 • 1991 – 1995. Zdravstvena škola
 • 1983 – 1991. Osnovna škola

 

Radno iskustvo:

 • – danas, ovlaštena osoba za osiguranje kvalitete u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu, KBC Osijek, Hrvatska
 • – 2020.v.d. voditelja Odjela osiguranja i kontrole kvalitete, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu, KBC Osijek
 • –2018.Analitičar u Laboratorij za molekularnu i HLA dijagnostiku, KBC Osijek
 • 2012 – 2017.Viši inspektor za krv, tkiva i stanice, Ministarstvo zdravlja, Zagreb
 • 2011 –2012.poslijedoktorand, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 • 2001 –2011.znanstveni novak, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

 

Nastavna aktivnost:

 • Od 2019 do danas – gost predavač na Prehrambeno tehnološko fakultetu Osijek na kolegijima Genetički inžinjerstvo u biotehnologiji i Antioksidansi u hrani
 • Od 2017. do danas – predavač na Katedri za laboratorijsku medicinu i farmaciju na kolegijima: Laboratorijske tehnologije u transfuzijskoj medicini i transplantaciji, Klinički kolegij V: Transfuzijska medicina, Krvlju prenosive bolesti, Transfuzijska medicina s laboratorijskim tehnologijama, Mehanizmi djelovanja slobodnih radikala u zdravlju i bolesti
 • 2004-2007. Suradnik u nastavi na kolegiju Molekularna genetika starenja i karcinogeneze, Poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo, Medicinski fakultet Zagreb
 • Mentor i komentor na završnim i diplomskim radovima

 

Tijekom svog radnog vijeka objavila je veći broj znanstvenih radova, sažetaka i poglavlja u knjigama; bila je na brojnim usavršavanjima i kongresima u zemlji i inozemstvu; sudjelovala je na projektima Ministarstva znanosti RH i međunarodnim projektima Europske komisije kao edukator i predavač.

Kao znanstvenica promovira znanost prilikom raznih manifestacija kao što su Festivali znanosti, otvoreni dani ustanove iliradionice. U slobodno vrijeme bavi se organskim uzgojem starih sorti voća i povrća.