Inga Marković

Kontakt adresa Vidovdanska 44b 74 000

Doboj, Bosna i Hercegovina

Email: inga.markovic@yahoo.com 

Tel: 00387 65 166 754

OBRAZOVANJE

2013-2014  Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, stečeno visoko obrazovanje i stručno zvanje Specijalista strukovni nutricionista-dijetetičar-oblast Javno zdravlje –ishrana djece i omladine

2013  Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu stečeno visoko obrazovanje strukovni nutricionista-dijetetičar iz oblasti medicinskih nauka

2012 Položen stručni ispit pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u Banja Luci

2010 Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu stečeno zvanje Viši dijetetičar-nutricionista

RADNO ISKUSTVO

 2013 –  Trenutno zaposlena u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj kao Specijalista strukovni nutricionista-dijetetičar u Odsjeku opšte interne medicine Internističke službe

2010-2013 Radila u JZU „Dom zdravlja“ Doboj u Jedinici za uvođenje, praćenje i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga – Savjetovalište za dijabetes i hipertenziju

STRUČNI RADOVI

2017 Med u dijetoterapijskom liječenju anoreksije

2017  Gojaznost i metabolički sindrom

2016  Dietary-therapeutic approach in non-insulin and     insulin therapy     for Diabetes Mellitus T2D

2014  Prehrambene navike učenika osnovnih škola ruralnog  područja  BiH kao rizikofaktor gojaznosti

2013 Uticaj dijetoterapijskih metoda i edukacije na stepen     metaboličke kontrole oboljelih od dijabetes mellitusa 

KONGRESI

2017  Simpozijum”Celijačna bolest” Beograd

2017  2 KONGRES O PČELINJIM PROIZVODIMA -GRADAČAC

2017   9.dani BHAAAS-a u Bosni i Hercegovini –Teslić-predavač

2017 Simpozijum zdravstvenih radnika Republike Srbije „Energija znanja-doprinesi,stvaraj“-Zlatibor-predavač

2017 Međunarodni dan sestrinstva –Doboj-predavač

2017    Savez udruženja zdravstvenih radnika Republike Srbije-„Aktuelna saznanja o ishrani adolescenata“-Beograd-predavač

2016  Simpozijum Dijabetes mellitus-savremena dostignuća i izazovi –Banja Luka

2016  PRVI SEMINAR O DIJABETESU-Doboj-predavač i organizator

2016  TREĆI SRPSKI  KONGRES O GOJAZNOSTI-Beograd

2016   13th CONGRESS OF NUTRITION-Beograd

2016 NACIONALNI SIMPOZIJUM“ Kolektivna ishrana djece predškolskog uzrasta i aktuelna saznanja o zdravstvenoj bezbijednosti hrane“-Beograd

2016   DRUGI KONGRES DIJABETOLOŠKIH UDRUŽENJA BOSNE I        HERCEGOVINE-predavač

2016  Simpozijum zdravstvenih rsdnika Republike Srbije-

 „Istraži,saopšti,pitaj“   -Zlatibor –predavač

2016  Simpozijum-Dijabetes i oko-Beograd

2016  Prvi dijabetes dječiji kamp-Vlašić-predavač

2015  KURS IZ  ISHRANE O DIJABETESU-Beograd

2015  Okrugli sto o dijabetesu-Banja Luka

2015   HRANOM DO ZDRAVLJA-Tuzla-predavač

2015  I KONGRES ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA U BIH sa              međunarodnim učešćem – Sarajevo-predavač

2015    1 KONGRES O DEBLJINI BOSNE I HERCEGOVINE

2015  3 MEĐUNARODNI KONGRES NUTRICIONISTA-ZAGREB

2014   IV KONGRES UDRUŽENJA ZA ATEROSKLEROZU SRBIJE

sa međunarodnim učešćem – Beograd

2014  I KONGRES OSOBA SA DIJABETESOM U BIH sa međunarodnim učešćem – Zenica-predavač

2014  DRUGI SRPSKI KONGRES O GOJAZNOSTI

sa međunarodnim učešćem- Zlatibor

2014  SIMPOZIJUM ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE

sa međunarodnim učešćem „Progres kroz znanje“ – Zlatibor-predavač

2013  VIII SRPSKI KONGRES O ŠEĆERNOJ BOLESTI sa internacionalnim učešćem – Beograd

2013   I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE sa međunarodnim učešćem- Banja Luka

2013 SIMPOZIJUM ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE sa međunarodnim učešćem „ Bez granica za znanje“ –     Zlatibor-predavač

2012  PRVI SRPSKI KONGRES O GOJAZNOSTI – Zlatibor

 OSTALE AKTIVNOSTI

 2017  TREĆI DIJABETES DJEČIJI KAMP-Ajdinovići –Olovo

2017  „Slatki kamp“ Ozren

2017   Drugi dijabetes diječiji kamp-Bijeljina-predavač

2016 Učešće u projektu EAT  RIGHT,FUTURE BRIGHT- Američki         kutak Doboj-YLP 2016 DOBOJ TEAM

2016  Učešće u projektu JU Medicinska škola Doboj-Šta je šećerna bolest-predavač

2015  Osnivač Udruženja dijabetičara Teslić

2015  Osnivač Udruženja dijabetičara Modriča

2015  Uredništvo DiaBiH časopisa

2014  Jedan od osnivača i član Upravnog odbora Saveza dijabetoloških udruženja/ udruga   BiH

2014   Jedan od osnivača i  član Upravnog odbora Saveza udruženja RS

2014  Predsjednik Skupštine i osnivač  Udruženja dijabetičara “Diabeta“ Doboj

2014  Angažovana od strane World Vision International u Bosni i Hercegovini na projektu Dječijih kutaka poplavljenih područja ADP Majevica, Lašva, Ozren

2013  Edukativna predavanja za pacijente na temu „ Pravilna ishrana osoba oboljelih od Dijabetes Mellitusa“ u saradnji sa Novo Nordisk Pharma

2013 Projekat „Zdrava školska užina“ predavanja i radionice za djecu i roditelje u saradnji sa O.Š.“Sveti Sava“ Doboj i Novo Nordisk Pharma

2013    Angažovana od World Vision International Bosna i Hercegovina na projektu procjene prehrambenih navika školske djece ADP Ozren

2013  Predavač na temu „ Pravilna ishrana  školske djece – prevencija dijabetesa“ Udruga dijabetičara  u ŽZH – Snaga

2012   Aktivan član Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije

2012   Predavač na temu „ Pravilna ishrana oboljelih od šećerne bolesti“ Udruženje dijabetičara Tešanj i Maglaj

2011  Član Upravnog odbora Udruženja „ Slatki život“ Doboj

2011  Predavač na temu „ Gojaznost i dijabetes“ Udruženje dijabetičara Tešanj

2010   Aktivan član SZRRS

OSTALO              

 2017   CERTIFICATE OF ATTENDANCE-Bosnian-Hercegovinian American Academy of Arts and Science

2016   CERTIFIKAT unapređenje nastavnih pristupa i vještina sestrinskih edukatora -Resursni Centar RS 

2016  CERTIFIKAT- za učešće i doprinos i predavanje 2.KONGRES OSOBA SA DIJABETESOM BiH

2016  CERTIFICATE OF ATTENDANCE 13th Congress of Nutrition-Belgrade

2015  Certifikat za  edukaciju “Priprema projekata u zdravstvu”      Banja Luka

2015     Certifikat za predavača na I KONGRESU ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA U BiH  sa međunarodnim učešćem – Sarajevo

2015     Javna tribina  „ Dijabetes u BiH“ – Bugojno

2014  Certifikat za predavača na I KONGRESU OSOBA SA  DIJABETESOM sa međunarodnim učešćem – Zenica

2014    Postavljena na poziciju  Zamjenika predsjednika Stručnog odbora na  I KONGRESU  OSOBA  SA  DIJABETESOM sa međunarodnim učešćem –   Zenica

2014  Koautor brošure „ Ishrana za vaš vid – Dijabetična retinopatija“

2014   Završen kurs „ Mala škola dijetetike“ na DRUGOM SRPSKOM KONGRESU O GOJAZNOSTI sa međunarodnim učešćem- Zlatibor

2014  Stečen certifikat za predavača na SIMPOZIJUMU ZDRAVSTVENIH   RADNIKA SRBIJE sa međunarodnim učešćem „ Progres kroz znanje“ –   Zlatibor

2014  Završen kurs Kontinuirane edukacije „Holistički pristup u prevenciji i očuvanju zdravlja djece predškolskog uzrasta“- Beograd

2014  Završen kurs prve kategorije „Ishrana pacijenata u stacionarnim zdravstvenim ustanovama“- Beograd

2013 Stečen certifikat za predavača na SIMPOZIJUMU ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE sa međunarodnim učešćem „ Bez granica za znanje“ –    Zlatibor

2012  CERTIFICATE OF ATTENDANCE – EASO OMTF (Obesity Management Task Force) edukativni kurs održan na  Zlatiboru