Đurđica Ačkar

Adresa: Varaždinska 11, Osijek, 31000, Hrvatska

 (+385)  31 224 391

dackar@ptfos.hr

Datum rođenja 14/02/1980

RADNO ISKUSTVO

Datum 2016. –
Zanimanje ili radno mjesto izvanredni profesor
Ime i adresa poslodavca Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska
Datum zadnjeg izbora 31. 3. 2016. (27. 2. 2019- izabrana u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju)
Datumi (od – do) 2011. – 2016.
Zanimanje ili radno mjesto docent
Ime i adresa poslodavca Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska
Datumi (od – do) 2010. – 2011.
Zanimanje ili radno mjesto viši asistent
Ime i adresa poslodavca Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska
Datumi (od – do) 2005. – 2010.
Zanimanje ili radno mjesto asistent
Ime i adresa poslodavca Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska
Vrsta djelatnosti ili sektor Znanost i visoko obrazovanje

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

Datumi 3. 11. 2010.
Naziv dijeljene kvalifikacije Doktorat iz područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambena 
  tehnologija
Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Naziv rada: ”Izoliranje, modificiranje i karakteriziranje škroba pšenice”
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku Znanost i visoko obrazovanje
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji Razina 8.2 prema HKO; razina 8 prema EQF; razina 3 prema QF-EHEA
Datumi   22. 11. 2014.
Naziv dodijeljene kvalifikacije Dipl. ing. prehrambene tehnologije
Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Naziv rada: “ Praćenje sastava arome tijekom probne proizvodnje sira Specijal – Belje”
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja                                                Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku Znanost i visoko obrazovanje
Razina prena nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji    Razina 7.1 prema HKO; razina 7 prema EQF; razina 2 prema QF-EHEA

OSOBNE VJEŠTINE

Materinski jezik:  hrvatski

Strani jezici: Engleski

DODATNE INFORMACIJE

Organizacijske / rukovoditeljske vještine mentor jedne i komentor jedne doktorske disertacijementor dva specijlistička radavođenje studenata pri izradi 15 završnih i 12 diplomskih radovapredsjednik Zavoda za prehrambene tehnologije (2016.-)predsjednik Katedre  za tehnologiju ugljikohidrata (2013.-2015.)član Znanstveno-organizacijskog odbora XV., XVI. I XVII. Ružičkinih dana (2014.,  2016., 2018.)član Znanstveno-organizacijskog odbora Skupa Hranom do zdravlja (2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.)predsjednik Društva kemičara i tehnologa Osijek (2014.-2018.)
Poslovne vještine član Odbora za završne i diplomske ispite 2012. –član Povjerenstva za provedbu razredbenog postupka 2006. godinekonzultantske usluge tijekom uvođenja HACCP sustava i ISO 9001član uredničkog odbora časopisa Hrana u zdravlju i bolesti (od 2013.), Croatian Journal of Food Science and Technology (od 2015.) i American Journal of Food Technology (od 2017.)recenzent za časopise LWT Food Science & Technology, Journal of Food Science and Technology, Carbohydrate Polymers, Starch itd.

DODATNE INFORMACIJE

Nagrade Nagrada mladom znanstveniku “Vera Johanides” za 2013. godinu, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Projekti                                                 Voditelj znanstveno-istraživačkog projekta HRZZ: Primjena kakaove ljuske u proizvodnji čokolade i srodnih proizvoda (COCOCHOCO), uspostavni istraživački project UIP-2017-05-8709 (2. 1. 2018. – 1. 1. 2023.) UNIOS: Primjena kakaove ljuske u proizvodnji proizvoda s dodanom vrijednošću (7. 4. 2017. – 6. 4. 2018.) UNIOS: Praćenje utjecaja ekstruzije na udio hidroksimetilfurfurala i akrilamida u snack proizvodima s dodatkom nusproizvoda prehrambene industrije (2. 3. 2015. – 2. 3. 2016.) UNIOS Upotreba nusproizvoda prehrambene industrije u proizvodnji obogaćenih i funkcionalnih ekstrudiranih proizvoda i poluproizvoda (25. 9. 2013. – 25. 9. 2014.)   Suradnik na međunarodnim projektima HR-SRB: Quality and stability development of confectionery filling TEMPUS: Jačanje veza sveučilište – industrija u području sigurnosti i kvalitete hrane HR-MK: Starch isolation from domestic cereal varieties and modified starches development for food industry   Suradnik na nacionalnim projektima Application of food industry by-products in development of functional and environmentally friendly extruded food products and additives, HRZZ, 2014.-2018 Razvoj novih modificiranih škrobova i primjena u prehrambenoj industriji – 113 – 1130473 – 0571 Razvoj procesa proizvodnje visokokvalitetne hrane 113-1130473-0340   Suradnik na stručnim projektima Razvoj i unaprjeđenje kapsuliranih proizvoda na bazi ekstrakata bilja Unaprjeđenje kvalitete i sigurnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Unaprjeđenje tehnologije i standardizacija kvalitete voćnih rakija
Članstva u društvima   Društvo kemičara i tehnologa Osijek (predsjednik Društva od ožujka 2014.) European Hygienic Engineering and Design Group
  Usavršavanja
Godina 2015.
Mjesto Učenje na daljinu
Ustanova Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH i World Intelectual Property Organisation
Područje Intelektualno vlasništvo: Opći tečaj intelektualnog vlasništva
Godina 2013. – 2014.
Mjesto Učenje na daljinu
Ustanova CARNet 
Područje Obrazovanje: E-learning akademija – E-learning osnove i E-learning tutoring
Godina 2013.
Mjesto Osijek
Ustanova HGK županijska komora Osijek   i Centar za kvalitetu HGK
Područje Prehrambena tehnologija: HACCP – verifikacija i revizija
Godina 2011.
Mjesto Osijek
Ustanova Učiteljski fakultet u Osijeku
Područje Obrazovanje: Pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička naobrazba
Godina 2008.
Mjesto Ljubljana, Slovenija
Ustanova Biotehnički fakultet
Područje Prehrambena tehnologija
Godina 2008.
Mjesto Osijek
Ustanova Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Food and Agriculture Organisation of United Nations (FAO)
Područje Prehrambena tehnologija: Biosafety workshop Capacity building of regulatory agencies for handling and monitoring genetically modified crops, products and processed food
Godina 2007.
Mjesto Osijek
Ustanova Quality Services International GmbH (QSI)
Područje Prehrambena tehnologija: Sensory Analysis Seminar

POPIS RADOVA OBJAVLJENIH U POSLJEDNJIH 5 GODINA (2014. – 2019.)

Znanstveni radovi kategorije a1 Barišić, Veronika; Flanjak, Ivana; Križić, Ivana; Jozinović, Antun; Šubarić, Drago; Babić, Jurislav; Miličević, Borislav; Ačkar, Đurđica. Impact of high-voltage electric discharge treatment on cocoa shell phenolic components and methylxanthines. Journal of food process engineering. (2019) (prihvaćen za objavljivanje).

Jokić, Stela; Pavlović, Nika; Jozinović, Antun; Ačkar, Đurđica; Babić, Jurislav; Šubarić, Drago. High-voltage electric discharge extraction of bioactive compounds from cocoa bean shell. Chemical and biochemical engineering quarterly. (2019) (prihvaćen za objavljivanje).

Jozinović, Antun; Panak Balentić, Jelena; Ačkar, Đurđica; Babić, Jurislav; Pajin, Biljana; Miličević, Borislav; Guberac, Sunčica; Vrdoljak, Anđela; Šubarić, Drago. Cocoa husk application in the enrichment of extruded snack products. Journal of food processing and preservation. 43 (2019) , 2, e13866, https://doi.org/10.1111/jfpp.13866

Panak Balentić, Jelena; Jozinović, Antun; Ačkar, Đurđica; Babić, Jurislav; Miličević, Borislav; Benšić, Mirta; Jokić, Stela; Šarić, Antonija; Šubarić, Drago. Nutritionally improved third generation snacks produced by supercritical CO2 extrusion I. Physical and sensory properties. Journal of food process engineering. 42 (2019) , 2
Kosović, Indira; Benšić, Mirta; Ačkar, Đurđica; Jozinović, Antun; Ugarčić, Žaneta; Babić, Jurislav; Miličević, Borislav; Šubarić, Drago. Microstructure and cooking quality of barley- enriched pasta produced at different process parameters. Foods and Raw Materials. 6 (2018) , 2; 281-290

Ačkar, Đurđica; Jozinović, Antun; Babić, Jurislav; Miličević, Borislav; Panak Balentić, Jelena; Šubarić, Drago. Resolving the problem of poor expansion in corn extrudates enriched with food industry by-products.  Innovative food science & emerging technologies. 47 (2018) ; 517-524J. Petrović, B. Pajin, I. Lončarević, V. Tumbas Šaponjac, I. Nikolić, Đ. Ačkar, D. Zarić: Encapsulated sour cherry pomace extract: Effect on the colour and rheology of cookie dough. Food Science and Technology International, 25 (2), 130-140 (2018) DOI: 10.1177/1082013218802027.

Đ. Ačkar, A. Jozinović, J. Babić, B. Miličević, J. Panak Balentić, D. Šubarić: Resolving the problem of poor expansion in corn extrudates enriched with food industry by-products. Innovative Food science & emerging technologies. 47, 517-524 (2018).

J. Panak Balentić, Đ. Ačkar, S. Jokić, A. Jozinović, J. Babić, B. Miličević, D. Šubarić, N. Pavlović: Cocoa shell: by-product with great potential for wide application. Molecules, 23(6), 1404 (2018).

 A. Jozinović, Đ. Ačkar, S. Jokić, J. Babić, J. Panak Balentić, M. Banožić, D. Šubarić: Optimization of extrusion variables for the production of corn snack products enriched with defatted hemp cake. Czech journal of food sciences. 35 (6), 507-516 (2017).

B. Miličević, J. Babić, Đ. Ačkar, R. Miličević, A. Jozinović, H. Jukić, V. Babić, D. Šubarić: Sparkling wine production by immobilised yeast fermentation. Czech journal of food sciences. 35(2), 171-179 (2017) 

B. Miličević, Đ. Ačkar, J. Babić, A. Jozinović, R. Miličević, M. Oroz, D. Šubarić: Impact of the fermentation process with immobilized yeast cells on the aroma profile and sensory quality of distillates produced from two fig (Ficus carica L.) cultivars. Poljoprivreda (Osijek). 23 (2017) , 1; 49-55.

A.  Jozinović, D. Šubarić, Đ. Ačkar, J. Babić, B. Miličević: Influence of spelt flour addition on properties of extruded products based on corn grits. Journal of food engineering. 172, 31-37 (2016) 

I. Kosović, M. Jukić, A. Jozinović, Đ. Ačkar, D. Koceva Komlenić: Influence of chestnut flour addition on quality characteristics of pasta made on extruder and minipress. Czech journal of food sciences, 34 (2), 166-172 (2016).

Đ. Ačkar, J. Babić, A. Jozinović, B. Miličević, S. Jokić, R. Miličević, M. Rajič, D. Šubarić: Starch Modification by Organic Acids and Their Derivatives: A Review. Molecules. 20(10), 19554-19570 (2015). 

Đ. Ačkar, S. Škrabal, D. Šubarić, J. Babić, B. Miličević, A. Jozinović: Rheological Properties of Milk Chocolates as Influenced by Milk Powder Type, Emulsifier, and Cocoa Butter Equivalent Additions.  International journal of food properties. 18 (7), 1568-1574 (2015).

V. Obradović, J. Babić, D. Šubarić, A. Jozinović, Đ. Ačkar: Physico-chemical Properties of Corn Extrudates Enriched with Tomato Powder and Ascorbic Acid. Chemical and biochemical engeenering quartely. 29 (3), 325-342 (2015).V. Obradović, J. Babić, D. Šubarić, A. Jozinović, Đ. Ačkar, I. Klarić: Influence of dried Hokkaido pumpkin and ascorbic acid addition on chemical properties and colour of corn extrudates. Food chemistry. 183, 136-143 (2015).Đ. Ačkar, D. Šubarić, J. Babić, B. Miličević, A. Jozinović: Modification of wheat starch with succinic acid/acetanhydride and azelaic acid/acetanhydride mixtures II. Chemical and physical properties. Journal of food science and technology. 51 (8), 1463-1472 (2014).V. Obradović, J. Babić, D. Šubarić, Đ. Ačkar, A. Jozinović: Improvement of nutritional and functional properties of extruded food products. Journal of food and nutrition research. 53 (3), 189-206 (2014).D. Šubarić, Đ. Ačkar, J. Babić, N. Sakač, A. Jozinović: Modification of wheat starch with succinic acid/acetic anhydride and azelaic acid/acetic anhydride mixtures I. Thermophysical and pasting properties. Journal of food science and technology. 51 (10), 2616-2623 (2014).
Znanstveni radovi kategorije a2 Pavlović, Nika; Jakovljević, Martina; Miškulin, Maja; Molnar, Maja; Ačkar, Đurđica; Jokić, Stela. Green extraction techniques of bioactive components from cocoa shell. Croatian Journal of Food Science and Technology. (2019) (prihvaćen za objavljivanje).

Leko, Ivana; Ačkar, Đurđica; Jozinović, Antun; Babić, Jurislav; Miličević, Borislav; Šubarić, Drago. Microbial safety and polyphenols in cocoa liquor as influenced by pasteurisation and storage time. Croatian Journal of Food Science and Technology. 10 (2018) , 2; 190-196

B. Miličević, Đ. Ačkar, J. Babić, A. Jozinović, R. Miličević, E. Petošić, T. Kujundžić, D. Šubarić: Impact of the fermentation process with immobilized yeast cells on the aroma profile and sensory quality of distillates produced from carob pods (Ceratonia siliqua L.). Technologica acta. 11 (1), 5-9 (2018).

V. Obradović, J. Babić, A. Jozinović, Đ. Ačkar, J. Panak Balentić, M. Grec, D. Šubarić: Textural and sensory characteristics of extruded snacks prepared from corn and carrot powder with ascorbic acid addition. Poljoprivreda (Osijek). 24 (1), 52-58 (2018).

J. Panak Balentić, J. Babić, A. Jozinović, Đ. Ačkar, B. Miličević, D. Šubarić: Production of third-generation snacks. Croatian Journal of Food Science and Technology. 10 (1), 98-105 (2018).

Đ. Ačkar, J. Panak Balentić, A. Jozinović, J. Babić, B. Miličević, K. Aladić, S. Jokić, D. Šubarić: Supercritical CO2 extrusion – novel technology in food industry. Engineering Power. 12 (1), 13-15 (2017).

S. Jokić, K. Aladić, Đ. Ačkar, A. Jozinović, J. Babić, D. Šubarić, Drago: Supercritical CO2 extraction – a new perspective in the utilisation of food industry by-products. Engineering Power. 12 (1), 7-12 (2017).

A. Jozinović, Đ.  Ačkar, J. Babić, B. Miličević, S. Jokić, D. Šubarić: The application of some food industry by-products in the production of extruded products. Engineering Power. 12 (1), 2-6 (2017).

B. Miličević, J. Babić, Đ. Ačkar, A. Jozinović, V. Previšić, R. Miličević, D. Šubarić: Utjecaj tehnologije fermentacije imobiliziranim kvascima na prisutnost biogenih amina u pjenušcu. Glasnik zaštite bilja. 6, 12-16 (2017).
J. Panak Balentić, Đ. Ačkar, A. Jozinović, J. Babić, B. Miličević, S. Jokić, B. Pajin, D. Šubarić: Application of supercritical carbon dioxide extrusion in food processing technology. Hemijska industrija. 71 (2), 127-134 (2017).

S. Jokić, T. Moslavac, K. Aladić, M. Bilić, Đ. Ačkar, D. Šubarić: Hazelnut oil production using pressing and supercritical CO2 extraction. Hemijska industrija. 70 (4), 359-366 (2016).

A. Jozinović, D. Šubarić, Đ. Ačkar, J. Babić, M. Planinić, M. Pavoković, M. Blažić: Effect of screw configuration, moisture content and particle size of corn grits on properties of extrudates.  Annual … of the Croatian Academy of Engineering. 2016, 411-421 (2016).

A. Jozinović, D. Šubarić, Đ. Ačkar, B. Miličević, J. Babić, M. Jašić, K. Valek Lendić: Food industry by-products as raw materials in functional food production. Annual 2015 of the Croatian Academy of Engineering. 2016, 423-437 (2016).

Đ. Ačkar, D. Šubarić, J. Babić, B. Miličević, A. Jozinović, T. Tarnai: Dobra higijenska praksa u proizvodnji maslinovog ulja.  Glasnik zaštite bilja. 4, 14-18 (2015).

A. Jozinović, Đ. Ačkar, J. Babić, B. Miličević, I. Šetka, D. Šubarić: Properties of corn extrudates with addition of chickpea flour. Technologica acta. 8 (2), 31-38 (2015).

A. Jozinović, Đ. Ačkar, D. Šubarić, J. Babić, B. Miličević, M. Gelemanović: Properties of extruded corn products with addition of rye flour. Technologica acta. 8 (1), 27-33(2015).

N. Weg Krstičević, S. Petrović, A. Rebekić, Đ. Ačkar, S. Guberac, S. Marić: Varijabilnost amiloze i amilopektina ozime pšenice i selekcija za posebne namjene. Poljoprivreda (Osijek). 21 (1), 22-27 (2015).

Đ. Ačkar, A. Jozinović, D. Šubarić, J. Babić, S. Jokić, R. Vračević: Utjecaj vlažnosti pšenične krupice na svojstva ekstrudata.  Glasnik zaštite bilja. 4, 62-69 (2014).

Đ. Ačkar, A. Jozinović, D. Šubarić, J. Babić, B. Miličević, D. Miljević: Utjecaj parametara ekstruzije na oštećenje škroba i udio rezistentnog škroba u kukuruznim ekstrudatima. Glasnik zaštite bilja. 6, 57-63 (2014).

Đ. Ačkar, D. Šubarić, J. Babić, A. Jozinović, S. Jokić: Edible films and coatings – production and application. Technologica acta. 7 (2), 1-6 (2014).

D. Aličić, D. Šubarić, M. Jašić, H. Pašalić, Đ. Ačkar: Antioxidant properties of pollen. Hrana u zdravlju i bolesti. 3 (1), 6-12 (2014).

A. Jozinović, D. Šubarić, Đ. Ačkar, B. Miličević, J. Babić, M. Jašić, K. Valek Lendić: Food industry by-products as raw materials in functional food production. Hrana u zdravlju i bolesti. 3 (1), 22-30 (2014).

B. Miličević, J. Babić, D. Šubarić, Đ. Ačkar, A. Jozinović, R. Miličević, I. Klarić: The effects of the fermentation with immobilized yeast and different cherry varieties on the quality of cherry brandy. Croatian journal of food science and technology. 6 (2), 104-109 (2014).

B. Miličević, D. Šubarić, J. Babić Đ.Ačkar, A. Jozinović, E. Petošić, A. Matijević. Influence of the immobilized yeast cells technology on the presence of biogenic amines in wine. Hrana u zdravlju i bolesti. 3 (1), 1-5 (2014).

R. Miličević, B. Miličević, Đ. Ačkar, S. Škrabal, D. Šubarić, J. Babić, A. Jozinović, M. Jašić: Rheological properties of molten chocolate masses during storage – influence of emulsifiers.  Technologica acta. 7 (1), 35-40 (2014).

A. Selimović, D. Miličević, M. Jašić, A. Selimović, Đ. Ačkar, T. Pešić: The effect of baking temperature and buckwheat flour addition on the selected properties of wheat bread. Croatian journal of food science and technology. 6 (1), 43-50 (2014).
Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom Šimić, Gordana; Lalić, Alojzije; Abičić, Ivan; Horvat, Daniela; Dvojković, Krešimir; Babić, Jurislav; Ačkar, Đurđica; Šubarić, Drago. Grain characteristics and chemical composition of hull-less and hulled barley varieties created at Agricultural Institute Osijek. Proceedings of the 52nd Croatian & 12th International Symposium on Agriculture, 2017. 257-261

Miličević, Borislav; Šubarić, Drago; Jozinović, Antun; Ačkar, Đurđica; Babić, Jurislav; Vuković, Danijela; Mrgan, Ana. Effect of the immobilized yeast cells fermentation on chemical composition and biogenic amines content in wine. International Scientific and Professional Conference 15th Ružička Days “Today Science – Tomorrow Industry” Proceedings, 2015. 276-282

Miličević, Radoslav; Miličević, Borislav; Ačkar, Đurđica; Škrabal, Svjetlana; Babić, Jurislav; Jozinović, Antun; Miličević, Dijana. Rheological properties of molten chocolate masses during storage – influence of milk components. International Scientific and Professional Conference 15th Ružička Days “Today Science – Tomorrow Industry” Proceedings, 2015. 283-288

Ačkar, Đurđica; Šubarić, Drago; Jašić, Midhat; Miličević, Borislav; Valek Lendić, Kristina. Mekinje – kemijski sastav i funkcionalna svojstva. Hranom do zdravlja – zbornik sažetaka i radova sa sedmog međunarodnog simpozija, 2014. 76-80

Muhamedbegović, Benjamin; Jašić, Midhat; Juul, Nils, V.; Šubarić, Drago; Ačkar, Đurđica; Aladić, Krunoslav. Savremena ambalaža i trendovi u pakiranju hrane. Hranom do zdravlja – zbornik sažetaka i radova sa sedmog međunarodnog simpozija, 2014. 85-90
Ostali radovi Ačkar, Đurđica; Babić, Jurislav. Pojačivači arome (okusa) u mesnoj industriji. Meso : prvi hrvatski časopis o mesu. 21 (2019) , 2; 134-138.Ačkar, Đurđica; Rot, Tomislav. Antimikrobno djelovanje aditiva u mesnoj industriji. Meso : prvi hrvatski časopis o mesu. 21 (2019) , 1; 26-30.

Ačkar, Đurđica. Deklariranje aditiva u hrani. Meso : prvi hrvatski časopis o mesu. XX (2018) , 4; 266-267 Ačkar, Đurđica; Šubarić, Drago. Aditivi u hrani-definicija, podjela, primjena. Meso : prvi hrvatski časopis o mesu. 3 (2018) ; 180-183.

Ačkar, Đurđica; Panak Balentić, Jelena; Jozinović, Antun; Babić, Jurislav; Miličević, Borislav; Aladić, Krunoslav; Jokić, Stela; Šubarić, Drago. Supercritical CO2 extrusion – novel technology in food industry. // Engineering Power. 12 (2017) , 1; 13-15

Jokić, Stela; Aladić, Krunoslav; Ačkar, Đurđica; Jozinović, Antun; Babić, Jurislav; Šubarić, Drago. Supercritical CO2 extraction – a new perspective in the utilisation of food industry by-products. Engineering Power. 12 (2017) , 1; 7-12

Jozinović, Antun; Ačkar, Đurđica; Babić, Jurislav; Miličević, Borislav; Jokić, Stela; Šubarić, Drago. The application of some food industry by-products in the production of extruded products. Engineering Power. 12 (2017) , 1; 2-6