Prof. dr. sc. Borislav Miličević

Prof. dr. sc. Borislav Miličević diplomirala je na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek 1993. godine, a 2001. godine je doktorirao na Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagreb. Od 1995 do 2012. radi kao direktor Tvornice alkoholnih pića Zvečevo d.d. Požega. Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu zaposlena je od 2012. godine, gdje je 2016. godine izabran u zvanje redovitog profesora (2018. godine izabrana u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju). U jednom mandatu obnašao je dužnost predsjednika Katedre za tehnologiju ugljikohidrata. Od 2018. godine obnaša dužnost Dekana Veleučilišta u Požegi. Njegove nastavne aktivnosti uključuju predavanja, seminare i laboratorijske vježbe na više kolegija koji se izvode na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskim specijalističkim i doktorskom studiju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, a kao vanjski suradnik angažirana je i u nastavi na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, te Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Do sada je bio mentor i komentor 29 završnih, 9 diplomskih, 1 poslijediplomskog specijalistička rada i 1 doktorske disertacije. Stručno se usavršavao 2014.godine na CEHE University of Surrey UK, te 2013. godine University of Maryland, Cochran fellowship Program – Food safety USDA US.
Područje znanstvenog interesa obuhvaća tehnologiju vina i alkoholnih pića, tehnologiju i modificiranje škroba, ekstruziju i primjenu nusproizvoda prehrambene industrije, te tehnologiju čokolade i srodnih proizvoda. Kao rezultat znanstvenih istraživanja do sada je ukupno objavio 60 znanstvenih radova, o čega 35 znanstvenih radova indeksiranih u WoS-SCI bazi podataka, prema Wos-u h-indeks je 9, a citiranost 272. Koautor je jedne znanstvene knjige i četiri poglavlja u znanstvenim knjigama.
Kao član znanstveno-organizacijskih odbora sudjelovala je u organizaciji međunarodnih skupova Ružičkini dani (2020, 2018, 2016, 2014), Hranom do zdravlja (2015-2019) i Pčelarstvo i pčelinji proizvodi (2016-2020). Recenzirao je više znanstvenih radova evidentiranih u bazi Publons i niz radova i sažetaka koji nisu obuhvaćeni Publons bazom.
Član je Društva kemičara i tehnologa Požega.