PROF. DR. MUHAREM ZILDŽIĆ

PROF. DR. MUHAREM ZILDŽIĆ, MD, specialist internist-gastroenterologist

He graduated at    Faculty of Medicine of Zagreb   University   in 1968, specialized  internal medicine in 1977 and later undergraduate in gastroenterology in 1979. Master of Medical Sciences at the Zagreb   Faculty of Medicine since 1981, Ph.D. in Medical Sciences at the University of Sarajevo 1991. Professor at the Faculty of Medicine in Tuzla since 1994 and responsible teacher at the Family Medicine  from 1998 to 2008. In addition, exept  to  Faculty of Medicine  Tuzla  he also keep lecture at other universities in the country and abroad. Now he is an employee of Medicus A Gračanica and Polyclinic Doboj JUG. He has published over 80 professional and scientific papers, 2 monographs, 2 books and 2 university textbooks. He   participated at numerous scientific conferences as well as international and domestic scientific projects.  He is member  of  editorial board  in numerus book of procedeeng  and journals , as well as a member of    associations, among others, the medical academy of BiH.

 .

PROF. DR. MUHAREM ZILDŽIĆ, liječnik specijalist internist-gastroenterolog

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1968. godine, specijalizirao internu medicinu 1977., a kasnije   gastroenterologiju 1979. godine. Magistrirao je  u području medicinskih znanosti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu od 1981.,  a doktorirao    u Sarajevu 1991.  Bio je profesor na Medicinskom fakultetu u Tuzli od 1994. godine i odgovorni nastavnik obiteljske medicine od 1998. do 2008. godine. Osim na Medicinskom fakultetu u Tuzli, držao i predavanja na drugim univerzitetima  u  zemlji i inozemstvu. Sada je zaposlen u „Medicusu A“  Gračanica  te  Poliklinici Doboj JUG. Objavio je više od 80 stručnih i znanstvenih radova, 2 monografije, 2 knjige i 2 sveučilišna udžbenika. Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima, kao i na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima. U uredništvu   je više  zbornika i časopisa, kao i član brojnih udruga, između ostalih i Medicinske akademije BiH.