Barišić Veronika

Adresa: Stjepana Radića 61, 31421 Gašinci (Hrvatska)

 (+385)31224402

 veronika.barisic@ptfos.hr

 Datum rođenja 02/03/1994

RADNO ISKUSTVO

03/04/2018–danas Asistent na projektu Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Osijek (Hrvatska) – Asistent na projektu “Primjena kakaove ljuske u proizvodnji čokolade i srodnih proizvoda”

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

03/04/2018–danas Poslijediplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam, smjer Prehrambena tehnologija Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Osijek (Hrvatska)

2015–2018 Magistra inženjerka prehrambenog inženjerstva Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Osijek (Hrvatska)

 2012–2015 Sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Osijek (Hrvatska)

2008–2012 Ekonomist Ekonomska škola Braća Radić, Đakovo (Hrvatska)

OSOBNE VJEŠTINE

Materinski jezik:  hrvatski

Strani jezici: Engleski

DODATNE INFORMACIJE

Izdanja Rad A1 kategorije:

 -Barišić, Veronika; Kopjar, Mirela; Jozinović, Antun; Flanjak, Ivana; Ačkar, Đurđica; Miličević, Borislav; Šubarić, Drago; Jokić, Stela; Babić, Jurislav: The Chemistry behind Chocolate Production. Molecules, 24 (2019), 17; 3163, 13 doi:10.3390/molecules24173163

-Grgić, Ivanka; Ačkar, Đurđica; Barišić, Veronika; Vlainić, Marko; Knežević, Nada; Medverec Knežević, Zvonimira: Nonthermal methods for starch modification-A review. Journal of food processing and preservation (2019) doi:10.1111/jfpp.14242

-Barišić, Veronika; Flanjak, Ivana; Križić, Ivana; Jozinović, Antun; Šubarić, Drago; Babić, Jurislav; Miličević, Borislav; Ačkar, Đurđica: Impact of high-voltage electric discharge treatment on cocoa shell phenolic components and methylxanthines. Journal of food process engineering (2019) doi:10.1111/jfpe.13057

Rad A2 kategorije: -Doko, Kristina; Barišić, Veronika; Flanjak, Ivana; Jozinović, Antun; Babić, Jurislav; Ačkar, Đurđica: Microbial Quality of Cocoa Husk. Glasnik zaštite bilja, 3 (2019), 2019; 22-27

Znanstveni skupovi

-Barišić, Veronika; Flanjak, Ivana; Križić, Ivana; Jozinović, Antun; Šubarić, Drago; Babić, Jurislav; Ačkar, Đurđica. Phenolics and methylxanthines profile of cocoa shell and the effect of cold plasma treatment on their content. 11th Internationa Scientific and Professional Conference With Food to Health, Split, Croatia, 18. – 19. 10. 2018.

-Grgić, Ivanka; Grec, Marijana; Panak Balentić, Jelena; Barišić, Veronika; Babić, Jurislav; Jozinović, Antun; Šubarić, Drago; Ačkar, Đurđica. Influence of cold plasma treatment on modification of tapioca starch. 17th Ružička days “Today Science – Tomorrow Industry”, Vukovar, Croatia, 19. – 21. 9. 2018.

-Grgić, Ivanka; Grec, Marijana; Panak Balentić, Jelena; Barišić, Veronika; Babić, Jurislav; Jozinović, Antun; Šubarić, Drago; Ačkar, Đurđica. Modification of wheat starch by high voltage electric discharge. 54th Croatian & 14th International Symposium on Agriculture Book of Abstracts. Zagreb, Croatia 7. – 22. 2. 2019.

-Veronika Barišić, Ivana Flanjak, Antun Jozinović, Drago Šubarić, Jurislav Babić, Borislav Miličević, Đurđica Ačkar: Selected Properties of HVED Treated Cocoa Shell. Sixth International Conference Sustainable Postharvest and Food Technologies INOPTEP 2019 and XXXI National Conference Processing and Energy in Agriculture PTEP 2019, Kladovo, Serbia, April 07th – 12th 2019.

-Barišić, Veronika; Tot, Ana; Budeč, Maja; Flanjak, Ivana; Jozinović, Antun; Babić, Jurislav; Šubarić, Drago; Miličević, Borislav; Ačkar, Đurđica. Influence of high-voltage electric discharge on acrylamide and HMF content in cocoa husk. Book of Abstracts of the XX EuroFoodChem Congress, Porto, Portugal, 17. – 19. 6. 2019.

Priznanja i nagrade

 Godišnja nagrada

Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za posebna postignuća u izvannastavnim aktivnostima ostvarenim u akademskoj godini 2015/2016