MARIJA PRČIĆ

Ime i prezime

MARIJA PRČIĆ

Telefon

+381643141862

E-mail

prcic.marija991@gmail.com

Datum rođenja [ Dan, mesec, godina ]

28.05.1991.

 

OBRAZOVANJE I

OSPOSOBLJAVANJE

 

2017/2018 Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem, Koper, Slovenija, magistarski studij kliničke prehrane

2015/2016 Akreditovan Esensa-Farmalogist kurs sportske ishrane i suplementacije, Udruženje za medicinu sporta Srbije (CIS)

2013/2014 Položen stručni ispit za strukovne nutricioniste dijetetičare pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

2013/2014 Strukovna specijalizacija nutricionista dijetetičar – oblast javno zdravlje, podoblast Promocija zdravlja dece i adolescenata; Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu

2010/2013 Strukovni nutricionista dijetetičar; Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu

2006/2010 Fizioterapeutski tehničar, srednja medicinska škola „Beograd“, Beograd

 

RADNO ISKUSTVO

 

2016/2017 Spec.nutricionista dijetetičar – Anti aging centar Dr Babović, Beograd

2015/2016 Sardanik za ishranu – „Biointegra“centar za revitalizaciju, Beograd

2015 Saradnik za ishranu PU „11 april“, Centralna kuhinja „Lane“, Beograd

2014/2015 Spec.nutricionista dijetetičar – Centar za ishranu zdravih i bolesnih ljudi „LILO“, Beograd

2014/2015 Nutricionista dijetetičar – Studio lepote „Cameo beauty factory“, Beograd

2014/2015 Saradnik za ishranu proizvođača „Fornatura“, „Fornatura kokosov šećer“, Beograd

2014/2015 Podpredsednik i Specijalista strukovni nutricionista dijetetičar Udruženja nutricionista dijetetičara „Metabolizam“, Beograd

2013/2014 Pripravnički staž, Dom zdravlja Stari Grad, Preventivni centar, Beograd

2013/2014 Pripravnički staž, Gradski zavod za javno zdravlje, služba higijene i epidemiologije, Beograd

2013/2014 Volonterski rad u kuhinji Vojno medicinske akademije, primena HACCP standarda i ISO 22 000

2012/2013 Stručna praksa, Škola za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“, služba ishrane i higijene, Zemun

2012/2013 Stručna praksa, Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, služba ishrane, Beograd

2012/2013 Stručna praksa, Klinički centar Srbije – klinika za očne bolesti, služba ishrane, Beograd

2011/2012 Stručna praksa, VMA, služba ishrane i epidemiologije, savetovalište za ishranu

 

PREDAVANJA, RADIONICE i STRUČNI RADOVI

 

2017 5.Međunarodni kongres nutricionista, Zagreb, poster „Šećer i sol u proizvodima široke potrošnje“

2017 8. Kongres Prehrana i klinička dijetoterapija, Rijeka, rad „Ishrana kod sindroma policističnih jajnika“

2016 Treći srpski kongres o gojaznosti sa međunarodnim učešem, rad „Svi na vagu“

2014/2016 Projekat „Svi na vagu“, deo stručnog tima, Beograd

2016 Sručni rad „Ishrana i adekvatan odabir namirnica kod dijabetesne retinopatije“, Društvo dijetetičara nutricionista Srbije, Zlatibor

2016 Predavanje„Hranom do zdarvlja“, Savetovanje slepih i slabovidih žena,Vrnjačka banja

2014 Predavanje „Ishranom do zdravog i lepog tela“, Dom omladne Beograd

2015 Beogradski prolećni festival zdravlja, učešće i predavanja

2015 Predavanje „Ishrana i autizam“, Udruženje za pomoć osobama sa autizmom u Kragujevcu.

2014 1. Kongres osoba sa dijabetom, sa međunarodnim učešćem u BiH, Zenica. Rad „Ishrana i adekvatan odabir namirnica kod dijabetične retinopatije“

2014 Radionica „Food for beauty“, Love and spirit festival

2014 Radionica „Alkaliziraj se“, Nutricionistička ordinacija „LILO“

2014 Radionica „Smanji stres“, Nutricionistička ordinacija „LILO“ i  Udruženje nutricionista dijetettičara „Metabolizam“

 

OSTALE AKTIVNOSTI

 

  • Pisanje tekstova iz oblasti nutricionizma i dijetetike za portal „Prvi prvi na skali“
  • Stručni testovi za časopise „Blic žena“, glasovni časopis za slepe osobe „Naša riznica“, novine „Politika“, „Top zdravlje“, „Hrana kao lek“

Stručni saradnik iz oblasti nutricionizma časopisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *