Антун Јозинович

D-r sc. ANTUN JOZINOVIC

Rođen je 17. listopada 1987. u Zavidovićima, BiH. Opću gimnaziju završio 2006. u Katoličkom školskom centru „Don Bosco“ u Žepču kao učenik generacije. Preddiplomski studij Prehrambene tehnologije završio 2009., na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, a diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo 2011., kao prvi student u generaciji s prosjekom ocjena 5,00. Doktorirao je 15. svibnja 2015. obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Svojstva kukuruznih snack proizvoda obogaćenih s nusproizvodima prehrambene industrije“. 22. srpnja 2011. zapošljava se na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za tehnologiju ugljikohidrata, a od 1. lipnja 2015. radi kao poslijedoktorand.

Tijekom svog dosadašnjeg rada aktivno je bio uključen u znanstveni rad jednog nacionalnog i jednog sveučilišnog projekta, a trenutno radi kao suradnik na dva nacionalna projekta, „Application of food industry by-products in development of functional and environmentally friendly extruded food products and additives“ i „Unapređivanje studijskih programa u biotehničkom području prema načelima HKO-a“, te sveučilišnom projektu „Praćenje utjecaja ekstruzije na udio hidroksimetilfurfurala i akrilamida u snack proizvodima s dodatkom nusproizvoda prehrambene industrije“. Nadalje, uključen je u izvođenje nastave na većem broju kolegija preddiplomskog (3 kolegija) i diplomskih studija (5 kolegija).

Kao autor/koautor do sada je objavio 8 radova iz skupine a1, 14 znanstvenih i 1 stručni rad iz skupine a2, 3 rada iz skupine a3 i jedno poglavlje u knjizi. Sudjelovao je s 31 priopćenjem na 19 međunarodnih i 6 domaćih znanstvenih skupova, a bio je uključen i kao pomoć pri izradi 8 diplomskih radova. Odlukom Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti 18. rujna 2015. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. U sklopu CEEPUS programa 2015. boravio je mjesec dana na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Član je Udruge bivših studenata i prijatelja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – TehnOS, Društva kemičara i tehnologa Osijek te Udruge bosanskih Hrvata „Prsten“. Bi je član znanstveno-organizacijskog odbora osmog međunarodnog skupa „Hranom do zdravlja“ (Tuzla, BiH, listopad 2015.)

U 2015. godini dobio je nagradu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za postignuća u području znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u 2014. godini. Dobitnik je Rektorove (2011.) i Dekanove nagrade (2011.) te nagrade za najboljeg studenta završne godine za preddiplomski i diplomski studij od strane „Lions kluba“ Osijek (2008. i 2010.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *