JAŠIĆ MIDHAT

Dr. sc. Midhat Jasić, redoviti profesor iz područja nutricionizma na Tehnološkom i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.  Objavio je više od 20 knjiga, 120 stručnih i znanstvenih radova i jedan patent iz područja prehrane. Učestvovao u brojnim  domaćim i medjunarodnim projektima.  Sticao edukaciju   i  realizirao studijske boravke na brojnim univerzitetima  kao što su:Leeds i Cranfield Engleska, Kairo Egipat, Leida Španjolska, Obihiro Japan,  Porto Portugal, Kuala Lumpur Malezija, Trontheim Norveška, Trier Njemačka, Beč Austrija itd. Dugi niz godina je glavni i odgovorni urednik tri periodike: časopisa za nutricionizam i dijetetiku “Hrana u zdravlju i bolesti”–(https://hrcak.srce.hr/hrana-u-zdravlju-i-bolesti), Zbornika radova “Hranaom do zdravlja “(http://www.ptfos.unios.hr/Hranom_Do_Zdravlja/) i “Zbornika radova kongresa o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima” (http://www.hranomdozdravlja.com/?do=pcele).

Urednik web stranice: www.hranomdozdravlja.com