Сандра Црнко

Sanda Crnko, mag.nutr.Sandra Crnko Sandra Crnko
Klinički bolnički centar Zagreb
Služba za prehranu i dijetetiku
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
Tel. + 385-1-2388080
Mob. + 385-91-4920 882
e-mail: sandra.crnko@kbc-zagreb.hr

RADNO ISKUSTVO
2014-danas: Dijetetičar/Nutricionist, Služba za prehranu i dijetetiku, KBC Zagreb

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE
2015-danas: Poslijediplomski doktorski studij Nutricionizam, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2010-2012: magistra nutricionizma, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2006-2010: prvostupnik nutricionizma, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

EDUKACIJE
2014: Stručni tečaj „The Dietary Management of Complex Gastroenterology Patients “, Academy of Paediatric Gastroenterology, The UCL Institute of Child Health, London, Velika Britanija

Stalna edukacija sudjelovanjem na znanstvenim kongresima, simpozijima i seminarima iz područja zdravstva i dijetoterapije.

ČLANSTVA U ODRUGAMA
2015: Član Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara

ODRŽANA PREDAVANJA
Znanstveni skupovi
3 usmena prezentacija
3 poster prezentacije

Trajne naobrazbe liječnika, medicinskih sestara te ostale edukacije
1 usmena prezentacija

PUBLIKACIJE
1 sažetak u zbornicima skupova
1 rad u ostalim časopisima

STRANI JEZICI
Engleski jezik: C1
Njemački jezik: C1