Prof. Dr. Daniela Cacik Kenjeric

Daniela1

Prof. dr. Daniela Čačić Kenjerić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Franje Kuhača 18
HR-31000 Osijek
Tel: +385 31 224 340
e-mail: daniela.kenjeric@ptfos.hr
web: www.ptfos.hr

Napredovanje u zvanju:
od 30.10.2013.: redoviti professor
2009. – 2013.: izvanredni professor
2005. – 2009. docent
2000. – 2005. asistent, znanstveni novak

Obrazovanje:
Listopad 2010. Award in Training Skills and Practice, TCAT, Telford, UK
20. srpnja 2004. Doktorat iz područja biotehničkih znanosti, PBF, Zagreb, Hrvatska
13. lipnja 2000. Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, PTF, Osijek, Hrvatska
Trenutne funkcije:
– Od 2014. Voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija Nutricionizam
– Od 2012. Predstojnik Zavoda za ispitivanje hrane i prehrane
– Od 2012. Voditelj diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam
– Od 2012. Predsjednik Povjerenstva za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na
– Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek
– Od 2011. Voditelj programa cjeloživotnog učenja Zdravlje iz tanjura
– Od 2008. Zamjenik predsjednika Etičkog povjerenstva za znanstveno istraživački rad
– Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek
– Član uređivačkog odbora časopisa: Hrana u zdravlju i bolesti; Croatian Journal of Food Science and Technology; International Journal of Clinical Nutrition and Dietetics
– Nositelj kolegija “Cjeloživotna prehrana”, “Procjena prehrane i epidemiologija”, te “Funkcionalna hrana i dodaci prehrani” na diplomskom studiju Znanost o hrani i nutricionizam
– Nositelj kolegija “Specifičnosti prehrane u različitim fazama života” i kolegija “Prehrana sportaša” te suizvođač kolegija “Redukcijske i personalizirane dijete” i “Potrošači i etika u prehrani” na poslijediplomskom specijalističkom studiju Nutricionizam
– Suizvođač kolegija “Nutricionizam” na poslijediplomskom specijalističkom studiju Sigurnost i kvaliteta hrane

Poznavanje jezika:
Engleski: razina C2 u svim segmentima
Njemački: B1 razina razumijevanje, A2 razina govora i pisanja

Znanstvena aktivnost:
Kompletan popis znanstvenih i stručnih radova dostupan je na poveznici
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=235380